ผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี


รางวัลชนะเลิศ
วงยุบอีปูน
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
วงบุญกึ่มแบนด์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
วงหม่อปร้า วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรางวัลขวัญใจศิลปินแห่งชาติ
วงอีหลักอีลูดแบรนด์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ถ้วยรางวัลโดยนายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลต้นกล้าวัฒนธรรม
วง MT Band รักษ์โคราช โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ถ้วยรางวัลโดยนายไชยนันท์ แสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE