เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน