สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖


.
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจแห่งความศรัทธา และความภาคภูมิใจในฐานะเทพบุตร เทพธิดา แห่งราชภัฏโคราช ในการเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักดิ์รินทร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจแห่งความภาคภูมิใจด้วยกัน
.

#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์


สมัครตามลิงค์ด้านล่าง

หรือตามลิงค์ https://forms.gle/xgXS6hweLReZa5t68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
หรือสายตรง คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔