พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ มอบโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่น
โดยจะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร