มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติและลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.
หมายเหตุ :
1. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
2. การแต่งกาย ชุดสุภาพสีเหลือง
3. เมื่อเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ขอเชิญรับประทานอาหาร (ข้าวต้ม น้ำเต้าหู้)
.
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา