สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . ภาพสวยๆ โดย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์