น้ำ ไฟ พร้อม หอบกระเป๋าเข้าสู่บ้าน "NRRU Hackathon"
เงินรางวัลกว่า 10,000.- บาท
มาลับสมองประลองไอเดีย กับโครงการ การสร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to the Metaverse ที่จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3D ใน NRRU Metaverse
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกัน 27 - 28 มิถุนายน 2565