มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการจัดพิธีเคลื่อนย้ายซุ้มวิมานสามยอด ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (สวดถอนพื้นที่)
เพื่อเตรียมการก่อสร้างฐานองค์พระพุทธทศพลญาณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเคลื่อนย้ายซุ้มวิมานสามยอด ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (สวดถอนพื้นที่)
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(ช่วงเช้ามีข้าวต้ม น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ไว้บริการ)
📢 โดยตอบแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/DBCP4o8KAU2tNook6