สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ถ้วยรางวัลในการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี ๒๕๖๔
เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวด และเหล่าหมอเพลงโคราชทุกคน
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการแสดงพื้นบ้านประจำถิ่นและพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ และปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรขอพระให้องค์ทรงพระเกษมสำราญ และหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะผู้บริหารบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา