#สำนักศิลปะสุดปัง!!!🏆
#5คะแนนเต็ม #4ปีซ้อน
#ปังปุริเย่ 🎉🎉🎊
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ตัวชี้วัด เต็ม 5 คะแนน 4 ปีซ้อน (ปีการศึกษา2559-2562)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563