ประชาสัมพันธ์

ถึงผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกรุ่น

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 6

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ทุกท่าน
ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานนะผู้ดำเนินการประกวดจะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหมอเพลงโคราชฯ ในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้ารับรางวัลในวันดังกล่าว ยืนยันการเข้ารับรางวัล
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกลับที่ เบอร์ 086-7259414 นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ผู้ประสานงานครับ