ขอเชิญเข้าร่วม "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
ประจำปี ๒๕๖๓

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา
 
ขอเชิญเข้าร่วม
"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๖๓
-------------------------
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป
 
สนใจสมัครผ่านระบบอนไลน์ได้ตามลิงค์ข้างล่าง
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
 
#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!
#หมอเพลงโคราช2563
#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓
 
ลิงค์การรับสมัคร