สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับครอบครัว ปิยวิทย์ ต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิยวิทย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสักนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาโคราช และเพลงโคราชที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้ ขอแสดงความเสียใจในการจากไปในครั้งนี้ครับ


กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์

ตั้งศพศาลา ๕ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รดน้ำศพวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ศาลา ๕ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ สวดอภิธรรม ๑๘.๐๐ น.

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พิธีพระราชททานเพลิงศพ