📣 ข่าวดี !!!
KACL-ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมมือกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมหนังสือ online ได้จากที่บ้าน
หนังสือเฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม-KACL สามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้จากที่บ้าน ผ่านระบบและขั้นตอนวิธีการใช้งาน โดยงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เช่นเดียวกัน
#มาอ่านหนังสืออยู่บ้านกันเถอะ
ขั้นตอนการใช้งาน
1. จองหนังสือผ่าน http://arc2.nrru.ac.th/liberty
หรือ แจ้งจองผ่าน Line id : @zhy0303m)
2. เจ้าหน้าที่จัดหาหนังสือ และติดต่อให้มารับหนังสือ
3. ผู้ใช้เข้ารับหนังสือที่ห้องสมุดในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการสารสนเทศ โทร 084-8249073 หรือ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม-KACL โทร 085-2056425
คู่มือการใช้งาน https://drive.google.com/file/d/14e1bXCYCJY21L_ZQQ6P4LPHNgTS4eGCF/view?usp=sharing
 
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม