ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด

  "โฟล์คซองภาษาโคราชประจำปี ๒๕๖๓

 

ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

วันที่แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น
โทร ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔ 
หรือ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙  ต่อ ๑๐๑๐ หรือ  ๑๐๑๓

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

 

การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1UWn0HsPkq6_avH0y5kafM1FReHczhAoC/view?usp=sharing

ระเบียบการสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1ED6t9WoeGlA_Ks4h2goz011GIpEUEmbW/view?usp=sharing