มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา 

ขอเชิญเข้าร่วม

"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๖๓

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป

สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!

#หมอเพลงโคราช2563

#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้

ถึง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓


วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ตั้งแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

---------------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1V71xF-S6Obo31h8PA8Medzvetw_mKld4/view?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/15unaogMgsGWosHpZHis_SbkmRqbuc8qh/view?usp=sharing