🥳🥳 กลางเดิ่นเรือนโคราช 😘😘🥰🥰
#กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 9!!!!

ตอน......"สมโภช บูชา ศรัทธา พ่อขุนฯ"😃😍

#ขุนศักรินทร์ #พ่อขุนศักรินทร์
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
++++ในงานท่านจะได้พบกับ+++
- บรรยากาศงานบวงสรวงพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2562 ยามค่ำคืน
- ชมศิลปะการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 🎉🎉
- ชิมกับคาราวาน Food Truck 🎉🎉
- ช๊อปตลาดนัดวัฒนธรรม
- แชะกับบรรยากาศยามค่ำคืน
- ชิลกับเพลงบรรเลงฟังเพลินๆ
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป !!!!!!!!!!!!
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา