สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์