"ร่วมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของบริวารร่วมทำบุญกฐินได้ที่จุดตั้งต้นกฐิน ณ ศูนย์อาหาร และทุกสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย
ร่วมทำบุญสิ่งของบริวารกฐิน

ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๒๐