โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒ (ภาคบรรยาย)
ตอนโคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา
๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว

 

สามารถชมภาพภาคบรรยายเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2323063561075852