Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสมัครรำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ (ครั้งที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้สมัครรำบวงสรวง

๑. เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๒. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
๓. มีความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกซ้อมรำ

สมัครรำบวงสรวงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/FoXfDdXxMGfcGWN93

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๗๒๕-๙๔๑๔ หรือ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕-๖๔๒๕

*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
  2. ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)
  3. ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

192965

ไอพีเครื่องคุณ 3.80.55.37
Server Time: 2019-01-23 13:47:13

Login Form