Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวน้าหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม 8 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเยาวชนแกนนําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย

อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในนามของรองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) ในการอบรมเยาวชนแกนนําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ให้กับโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ของหน่วยอนุรักษ์ฯจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรฎาคม 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ  

ตารางภารกิจผู้อำนวยการ ด้านประเมินประกันคุณภาพ60

 


--------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

221788

ไอพีเครื่องคุณ 34.229.76.193
Server Time: 2019-05-26 21:56:30

Login Form