Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018

"เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม: นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม"...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนน ๕.๐๐ ระดับ "ดีมาก" ๕ ปีต่อเนื่องสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในองค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน ๕ เต็ม ตามเป้าหมายทั้ง ๗ ข้อ ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ติดต่อกัน ๕ ปีต่อเนื่อง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561และคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ 3/2561


 

อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่...

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

249082

ไอพีเครื่องคุณ 34.204.169.76
Server Time: 2019-08-18 02:58:21

Login Form