Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

"สายแนนลำตะคอง" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2561

ขอแสดงความยินดีกับ "วงดนตรีโปงลางสายแนนลำตะคอง" เนื่องในโอกาศผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2561

"ค่ายพัฒนาจิต" เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

ค่ายพัฒนาจิตเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เข้าร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๑๐,๑๐๑๓,๑๖๐๗

หรือติดต่อคุณศุภรัตน์ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้น #เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาจิต #สร้างบุญกุศลให้แก่ชีวิต

DOWNLOAD ใบสมัคร

DOWN LOAD รายละเอียดกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561

สามารถ สมัครเข้าร่วมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิชาการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( รับจำนวนจำกัด)

DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

DOWNLOAD กำหนดการ 

 

 

 

 

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

192967

ไอพีเครื่องคุณ 3.80.55.37
Server Time: 2019-01-23 13:50:10

Login Form