Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย

อ่านเพิ่มเติม: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

    อ่านออกเสียงเพื่อแบ่งปันเรื่องราวบันทึกให้แก่ 

ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
#โบราณคดี #เรไรอ่านรายวัน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ปิดเทอมนี้สนุกมากจนฉันลืมชีวิตที่โรงเรียนไปเลย แต่แล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาหาฉันที่บ้านถึงสองคน

อ่านเพิ่มเติม: น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)
  2. ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018
  5. ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!! "กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

221752

ไอพีเครื่องคุณ 34.229.76.193
Server Time: 2019-05-26 21:37:02

Login Form