Main Menu

Login Form

NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
.
.
โครงการนี้เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้และจัดระเบียบพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการเชิญชวนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย จะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา สืบเนื่องจากครั้งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้ เคยจัดเป็นสถานที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2507 ประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติ คือต้นพิกุล ต้นไทรย้อย ต้นสาละอินเดีย
โซนที่ 2 บริเวณเรือนโคราช ถือเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการสะท้อนความเป็นตัวตนของคนโคราชแต่โบราณ ซึ่งประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ท้องถิ่น หรือต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นส้มขี้ม้า ต้นบุญนาก ต้นอุโลก ต้นสาธร ต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค
โซนที่ 3 บริเวณรอบสระน้ำ จะปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อถึงฤดูกาลจะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงาม
และโซนที่ 4 บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย อาทิ บริเวณศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยฯ โดยปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างความสวยงาม คือต้นตะโก ต้นกุ่ม ต้นพิกุล และต้นจิก
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

งานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY “ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” รวมพลังนับหนึ่งสร้างพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีอุทยานหินแร่ อาคาร 36 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ถ้อยแถลง
โดยกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 36 ชั้น 1 ถือเป็นกิจกรรมนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อ กิจกรรม Kick off

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3

 

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3 ได้ที่ 
.
http://www.koratmuseum.com/c…/cultural-exhibition-area2.html
.
ขอบอกว่าสีสันเริ่มมาแล้ว

พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา "สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"


พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
"สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ

โครงการงานก่อสร้าง ๒๕๖๐

ห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม หรือห้องสมุดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้ายที่ทำการชั่วคราวจากเดิมให้บริการบริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 10 ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปัจจุบันได้ย้ายขึ้นไปให้บริการชั่วคราวที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร 10
.
โดยห้องเดิมนั้นได้มีโครงการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และศูนย์สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณ จำนวน 1,029,000 (หนึ่งสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแข็งขัน มีกำหนดในการเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอาจจะกระทบต่อการให้บริการและการจอดรถบริเวณด้านหน้าของอาคาร 10 อีกด้วย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

132211

ไอพีเครื่องคุณ 54.81.119.14
Server Time: 2018-03-19 02:48:22
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค