Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงนานาชาติ

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พศจิกายน ๒๕๕๗ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้น ณ บริเวณเวทีและบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้

ขอเชิญสาวงามผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ด้วยการเข้าร่วมประกวด MissNakhonratchasimaGames

 

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญสาวงามผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"

ด้วยการเข้าร่วมประกวด Miss Sport Ambassadors

สนในดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ข้างล่าง หรือทางเว็บไซต์ www.nrru.ac.th

ใบรับสมัครและแบบฟอร์มการประกวด
กำหนดการ Miss Sport Ambassadors 2014

โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ  บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานให้  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างทันท่วงทีและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีคณะผู้บริหารจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย

 

 

 

 

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

198617

ไอพีเครื่องคุณ 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-15 19:14:07

Login Form