Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฏร์(ระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รวบรวมยอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยอดถวายทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๐ บาท

สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

ผู้อำนวยการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกับ นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพูดคุยถึงประเด็นทางการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในมิติของมหาวิทยาลัย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติเสนอแนวทางการจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ในปีนี้อีกด้วย

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

221746

ไอพีเครื่องคุณ 34.229.76.193
Server Time: 2019-05-26 21:31:47

Login Form