Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

"วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

บวงสรวงขอคมา เตรียมการสร้างเรือนโคราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการขอคมาและขอให้ช่วยอำนวยอวยชัยให้การสร้าง "เรือนโคราช" ในบริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เพื่อให้เป็นลานวิถีชีวิตคนโคราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์เป็นผู้กระทำพิธี

ขอขอบคุณ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพนิ่งและนำเสนอข่าวกิจกรรม

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

249089

ไอพีเครื่องคุณ 34.204.169.76
Server Time: 2019-08-18 03:04:11

Login Form