ขอแสดงความยินดี อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้รับรางวัล มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประกาศมอบรางวัลดีเด่น ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม แก่ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ โดยจะเข้ารับประทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

"เดี่ยวโปงลางยอดเยี่ยม" เวทีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน 59

มาชิกวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัล "เดี่ยวโปงลางยอดเยี่ยม" ได้แก่ นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากเวทีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ที่มาของวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=0AfrZ04Dk_E

 

 

การประชุม งาน "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ 59"

 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง งานเกษียนอายุราชการ 

วันแห่งเกียรติยศ "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ"
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

.. 
โดยงานเกษียนอายุราชการในปีนี้กำหนดึ่จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช"

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
.
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" โดย พระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
.
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044 - 009009 ต่อ 1013, 1010
.
หมายเหตุ : ในเวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 40 รูป

อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!