นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018

"เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม: นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม"...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนน ๕.๐๐ ระดับ "ดีมาก" ๕ ปีต่อเนื่องสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในองค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน ๕ เต็ม ตามเป้าหมายทั้ง ๗ ข้อ ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ติดต่อกัน ๕ ปีต่อเนื่อง

 

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล เพชรแห่งสยาม ประจำปี 2561

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561และคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ 3/2561


 

อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่...

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสมัครรำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ (ครั้งที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้สมัครรำบวงสรวง

๑. เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๒. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
๓. มีความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกซ้อมรำ

สมัครรำบวงสรวงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/FoXfDdXxMGfcGWN93

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๗๒๕-๙๔๑๔ หรือ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕-๖๔๒๕

*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

www.koratculture.com, Powered by Joomla!