“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์
.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 2) ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ และ 3) เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
 

ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔...

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี 2561

 

#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!

#หมอเพลงโคราช61

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช  ขอเชิญเข้าร่วม

 

"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " 

 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป 

 

สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

 

#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 

ถึง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1lw0_G1NwQ3FXQQQ6Vp2ZjlkyR4M5rbLw/view?usp=drivesdk

เกณฑ์การตัดสิน

https://drive.google.com/file/d/1s7gNAvTd2U11LDzy-wzaiGqRAh6kXKtw/view?usp=drivesdk

ประกาศผล( รอบคัดเลือก) การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

      ประกาศผล (รอบคัดเลือก)  
                         โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผล( รอบคัดเลือก) การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เปิดแล้ว!!! พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เปิดแล้ว!!! พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากปิดปรับปรุงบริเวณโถงบันได โดยเริ่มเปิดให้บริการน้องๆ ให้ได้รับทั้งความรู้ และเพลิดเพลินไปกับวิถีความเป็นโคราช ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-009009 ต่อ 1010 

www.koratmuseum.com

www.koratculture.com, Powered by Joomla!