การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

บวงสรวงขอคมา เตรียมการสร้างเรือนโคราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการขอคมาและขอให้ช่วยอำนวยอวยชัยให้การสร้าง "เรือนโคราช" ในบริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เพื่อให้เป็นลานวิถีชีวิตคนโคราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์เป็นผู้กระทำพิธี

ขอขอบคุณ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพนิ่งและนำเสนอข่าวกิจกรรม

วันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงพุธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมสร้างบุญทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอดผ้าป่าสามัคคี ในงาน วันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอล ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประกาศมรกดระกับจังหวัดบ้านโนนวัด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด มรดกระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย อ.เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยในที่ประชุม มีมติในการหาข้อสรุปทางด้านการกำหนดวันและเวลาของการจัดการงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งโบราณคดีฯบ้านโนนวัด ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังกล่าว อย่างเป็นทางการ

“๙๐ ปี พิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ”

 

ผศ.ดร.ณัฐกิติ์ อินทรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครราชสีมา พร้อมด้วย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา นำ "วงโปงลางสายแนนลำตะคอง" ร่วมโครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่านครั้งที่ ๗ ในชื่อ ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “๙๐ ปี พิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยได้นำชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นอีสาน ร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ “เทิดไท้องค์วิศิษฏ์ศิลปิน ศาสตร์ศิลป์ถิ่นอีสาน”, “ฟ้อนลำโทนสดุดีวีรสตรีศรีโคราช”, “อีสานบ้านเฮา”

ที่มาของภาพ 

 ‪#‎สำนักศิลปะและวัฒนธรรม‬ ‪#‎มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม‬

www.koratculture.com, Powered by Joomla!