การประชุมร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เรือนโคราช

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานจัดสร้างเรือนโคราชทุกฝ่าย อาทิ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ดุลย์พิชัย โกมลวานิช (ผู้ปรุงเรือน) ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แจ้งกำหนดการอย่างคร่าวๆ พร้อมกับการทำพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนโดยเน้นพิธีตามแบบโคราช โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการทำพิธีกรรมการสวดถอน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และทำพิธีลงเสาเอกในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005662396149315.1073742196.516600855055474&type=1&l=f66ecdd05b

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี 2559

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1004627056252849.1073742195.516600855055474&type=1&l=e98deb50f4

วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002444339804454.1073742192.516600855055474&type=3

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

"วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!