โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2558 04:10
ฮิต: 930

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา