สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!