พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2558 13:52
ฮิต: 982

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฏร์(ระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รวบรวมยอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยอดถวายทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๐ บาท