ผู้อำนวยการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกับ นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพูดคุยถึงประเด็นทางการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในมิติของมหาวิทยาลัย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติเสนอแนวทางการจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ในปีนี้อีกด้วย

www.koratculture.com, Powered by Joomla!