พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม  
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!