การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 12 กันยายน 2558 05:55
ฮิต: 998

 

         การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา