เชิญชมนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 12 กันยายน 2558 05:47
ฮิต: 1015

 

เรียนรู้รากเหง้า เข้าใจวัฒนธรรมอีสาน
ผ่านนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ร่วมเรียนรู้รากเหง้าเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน ผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “เกลือ” แร่ธาตุที่อยู่ใกล้ตัวจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีบทบาทสำคัญในภาคอีสานทุกยุคทุกสมัย นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สั่งสมสืบทอดจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน นอกจากยังนี้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินเกิดของตนเอง

           มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงานฟรี!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๔๔ – ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓, ๑๐๑๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratmuseum.com