สำนักศิลปะฯเร่งเครื่องสร้างทายาทศิลปวัฒนธรรม เพลงโคราช

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562 14:20
ฮิต: 281

สืบสานศิลปวัฒนธรรม..."เพลงโคราช"...ต้องคงอยู่ตลอดไป
#ภาษาโคราช
#เพลงโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ราชภัฏโคราช
• การประกวดหมอเพลงโคราชถ้วยพระราชทาน
• โพล์คซองภาษาโคราช
• การจัดทำแผนที่ภาษาโคราช
• หนังสือเพลงโคราช เล่ม 1 และ 2
• พจนาณุกรมภาษาโคราช
• ค่ายพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นเยาว์