ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 13:30
ฮิต: 397

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป