ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราช" และ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราชและ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
  ประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องสรรพสินเค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้นโทร 086-7259414 หรือ 044-009009 ต่อ 1011

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

1.ละครภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

2.การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

 เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการ              เงินรางวัล

www.koratculture.com, Powered by Joomla!