สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 08:33
ฮิต: 274

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวางแผน นำทีมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018