ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม 
"ราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ หน้า อาคาร ๑๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!