สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 08:24
ฮิต: 292

ราชภัฏโคราช เจ๋งหน่วยงานมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ