ข่าวกิจกรรม

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 29 เมษายน 2557 18:44
ฮิต: 1504

ข่าวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เดินทางไปทำงานแสดงที่ประเทศจีน
ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ 2014
ณ มลทลกวางโจว ประเทศจีน