สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 10:07
ฮิต: 363

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อดูพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ในวันที่ 18 กรกฎ่คม 2561 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยพืนที่หลักในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม และนายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ให้ใช้พื้นที่ ณ วัดมะรุม และศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด และป่าชุมชน ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ดำเนินงานโดยจะมีกิจกรรมร่วมกันในเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการทำจิตอาสาร่วมกันเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561