ตารางภารกิจผู้อำนวยการ ด้านประเมินประกันคุณภาพ60

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 09 มิถุนายน 2561 06:16
ฮิต: 440

 


--------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐