ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------ 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!