Main Menu

Login Form

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดปรับปรุง!!

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจะปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินขึ้นพิพิธภัณฑ์และปรับปรุงส่วนสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงต้องงดให้บริการในส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงประมาณ 45 วัน
.
โดยในส่วนของเรือนโคราช ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044 - 009 009 ต่อ 1013 หรือ 1010 หรือทาง facebook fanpage ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นึ้

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค