Main Menu

Login Form

ประกาศรายชื่อผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓


ประกาศรายชื่อผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกวดรอบ
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2560   ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค