Main Menu

Login Form

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญเข้าร่วม
  "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี "
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป
  สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
 #เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ถึง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓
 ดาวน์โหลดใบสมัครลิงค์ข้างล่าง นี้
 รายละเอียดเพิ่มเติม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค